22 lipca 2019
CZY UMOWA O PRACĘ TYMCZASOWĄ TO TZW. „UMOWA ŚMIECIOWA”?

Wraz ze wzrostem popularności usług świadczenia pracy tymczasowej przez agencje pracy tymczasowej, wokół tego typu zatrudnienia narosło wiele mitów i błędnie powielanych informacji. Zebraliśmy najczęstsze obawy kandydatów i postaramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące umowy o pracę tymczasową, które zadajecie nam podczas rozmów kwalifikacyjnych.

MIT: Umowa o pracę tymczasową nie zapewnia okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę tymczasową zapewnia okres wypowiedzenia. Jeśli umowa jest zawarta na okres do 2 tygodni, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Jeśli umowa jest zawarta na okres powyżej 2 tygodni, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Należy również pamiętać, że okres wypowiedzenia nie jest liczony od dowolnego dnia w tygodniu, a od pierwszej soboty występującej po złożeniu dokumentu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

MIT: Umowa o pracę tymczasową nie gwarantuje płatnego urlopu.

Nie jest to prawda, umowa o pracę tymczasową zapewnia pracownikom tymczasowym możliwość skorzystania z płatnego urlopu. Jest on jednak naliczany „z dołu”, czyli pracownik musi przepracować 30 dni, aby mieć zapewnione do wykorzystania 2 dni urlopu wypoczynkowego.

MIT: Na umowie o pracę tymczasową nie są odprowadzane wszystkie składki.

Nie jest to prawda. Na umowie o pracę tymczasową są odprowadzane składki do ZUS oraz składka chorobowa, tam samo jak w przypadku standardowej umowy o pracę.

MIT: Pracownicy tymczasowi na tych samych stanowiskach mają gorsze warunki finansowe niż osoby zatrudnione bezpośrednio przez firmę.

Jest to mit, gdyż taka praktyka jest niezgodna z prawem. Zgodnie z zapisami Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest obowiązująca zasada braku dyskryminacji, czyli pracownicy tymczasowi muszą zarabiać tyle samo na takich samych stanowiskach i z takimi samymi kompetencjami, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez firmę.

MIT: Umowa o pracę tymczasową nie gwarantuje płatnego zwolnienia lekarskiego.

Pracownik tymczasowy może skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego, za okres zwolnienia dostanie ekwiwalent 80% wysokości standardowej wypłaty. Warto pamiętać jednak, że jeśli już w pierwszym miesiącu pracy chce się skorzystać z tej możliwości musimy albo wykazać doświadczenie zawodowe w przebiegu 10 lat, albo przedstawić ciągłość zatrudnienia w 30 dniach przed podjęciem nowej pracy.

To jest pięć najczęściej powtarzanych mitów dotyczących pracy tymczasowej. Jak można zobaczyć, nie jest to tzw. „umowa śmieciowa” i zapewnia ona szereg podstawowych praw pracowniczych. Dziękujemy za lekturę naszego tekstu!