Outsourcing Pracowniczy AB OVO Solutions – gdy potrzebujesz kompleksowych rozwiązań

Outsourcing usług, nazywany też często outsourcingiem pracowniczym, to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala firmom skupić się na kluczowych obszarach dla rozwoju biznesu, poprzez powierzenie części obowiązków zewnętrznemu podmiotowi. Przedmiotem umowy, zawartej między insourcerem (zlecającym) a outsourcerem (przyjmującym zlecenie), jest wykonanie ustalonej usługi, zgodnie ze standardami ustalonymi w kontrakcie. W przeciwieństwie do pracy tymczasowej, korzystający z outsourcingu nie jest w żadnen sposób związany stosunkiem pracy z pracownikami wykonującymi zlecenie. Nie podlegają też oni jego kontroli i zwierzchnictwu.

Za całość procesu, a więc rekrutację, zatrudnienie, ustalanie grafików, prowadzenie ewidencji, motywowanie zespołu, wszystkie sprawy kadrowo – płacowe, a także dbałość o jakość i wysoką efektywność wykonanej usługi, odpowiedzialność ponosi realizujący zlecenie podmiot. Outsourcing niesie za sobą szereg korzyści.  Wymienia się wśród nich przede wszystkim znaczącą optymalizację kosztów, dostęp do specjalistycznego know – how, oszczędność czasu i wzrost efektywności powierzonego zewnętrznej firmie procesu.

AB OVO Solutions, dzięki doświadczonej kadrze, wieloletniej praktyce i znajomości procesów, wspiera swoich partnerów biznesowych. Kompleksowo realizuje dla nich m.in. usługi kompletowania dostaw (co-packingu),  rozładunku, etykietowania i załadunku, sortowania i pakowania oraz inne procesy oparte o proste prace fizyczne i manualne. Nasi koordynatorzy czuwają nad efektywnością pracy i terminowością realizacji usługi, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów jakości.

Co zyskasz dzięki outsourcingowi z AB OVO Solutions?

  • Know – how niezbędny do szybkiej optymalizacji kosztów i wzrostu efektywności
  • Jasny i prosty system rozliczeń za wykonaną usługę
  • Pewność, że powierzone nam procesy zostaną wykonane w wyznaczonym terminie i na określonym poziomie jakościowym
  • Elastyczną usługę, dopasowaną do zmieniających się potrzeb

Po naszej stronie pozostaje odpowiedzialność za rekrutację, zatrudnienie i zarządzanie personelem, który wykonuje dla Ciebie usługę. Mamy sprawdzone metody motywowania pracowników, optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywności na realizowanych przez nas projektach. Dzięki doświadczeniu w rekrutacji, rozbudowanej i ciągle aktualizowanej bazie kandydatów, zarówno z Polski, jak i Ukrainy, możemy w sposób dynamiczny i elastyczny dopasować poziom zatrudnienia do bieżących potrzeb.

Wykonywane przez nas usługi outsourcingu opieramy o odpowiednio dobrany personel. Dla sprawnej obsługi projektu zatrudniamy kandydatów zarówno z Polski, jak i z za wschodniej granicy. Outsourcing pracowników z Ukrainy pozwala na szybkie uzupełnienie dużych braków kadrowych, zapewnia ciągłość usługi w sytuacji, kiedy lokalny rynek pracy jest wydrenowany, a także sprzyja wzrostowi efektywności dzięki wysokiej motywacji do pracy zatrudnianych przez nas pracowników.

W AB OVO Solutions cenimy czas naszych partnerów biznesowych. Świadczone przez nas usługi cechuje kompleksowość i profesjonalizm na każdym etapie realizacji. Powierz nam część swojego biznesu i zyskaj czas na rozwój.

Dowiedz się więcej o usłudze outsourcingu i poznaj korzyści dla Twojego biznesu